Juridische vermeldingen

Informatie uitgevers en gegevens 

Voor alle suggesties, inlichtingen over onze site kunt u terecht bij: Maison du Tourisme Pays des Lacs 99 Route de la Plate Taille - 6440 Boussu-lez-Walcourt - Belgique Tel : +32(0)71 119005 - info@lepaysdeslacs.be

Realisatie en online reservatie Alliance Netwerken Open System 

26 rue Saint Exupéry - BP 144 - 73303 Saint Jean de Maurienne cedex 
Tel. : 04 79 64 07 72
E-mail : info@alliance-reseaux.com - Website : www.alliance-reseaux.com

Merken en namen
De benamingen, logo’s en andere tekens die gebruikt worden op de site www.lespaysdeslacs.be, onder andere het logo van Le Pays des Lacs, zijn wettelijk beschermde merken. Elk gebruik hiervan of gelijkaardige tekenen is strikt verboden zonder het voorafgaand en schriftelijk akkoord van Le Pays des Lacs. 

Credits fotomateriaal
Behoudens andersluidende vermeldingen behoort de informatie die u op de portaalsite van Le Pays des Lacs aantreft tot Le Pays des Lacs. De voorafgaande en schriftelijke toelating is vereist voor het gebruik en/of de reproductie van deze informatie. Le Pays des Lacs behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn portaalsite. 

Veiligheid en vertrouwelijkheid
Le Pays des Lacs stelt alles in het werk om wijzigingen, vernietiging, verspreiding of toegang door onbevoegden tot de gegevens te voorkomen. De internetgebruikers moeten kunnen beschikken over alle nodige informatie om met kennis van zaken hun vertrouwen te stellen in de sites die ze raadplegen en zo nodig bepaalde keuzes kunnen maken conform de rechten die hen worden toegekend door de Europese wetgeving.