Wettelijke bepalingen

De Toeristische Huizen van Pays des Lacs geven gratis toegang tot hun website en de informatie die het bevat, op voorwaarde dat de internetgebruiker zonder enig voorbehoud de op deze pagina vermelde voorwaarden aanvaardt. Door de website van Pays des Lacs en de informatie die deze bevat te raadplegen, aanvaardt de internetgebruiker deze voorwaarden.

  1. Algemene informatie

De website van Pays des Lacs is eigendom van het Huis van Toerisme, waarvan de hoofdzetel is gevestigd op de Route de la Plate Taille 99, 6440 Boussu-lez-Walcourt.

Publicatieverantwoordelijke: Christine Charue

We wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade die eventueel zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de website van Pays des Lacs. Bijgevolg is de internetgebruiker volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

  1. Koppelingen en verwijzingen

De website van Pays des Lacs bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden uitsluitend ter informatie aan de internetgebruiker verstrekt.

Het huis voor Toerisme hebben geen controle over deze websites en de informatie die ze bevatten, en kunnen daarom geen enkele garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

De Huizen voor Toerisme kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die eventueel kan voortvloeien uit het raadplegen van de informatie op de andere websites of andere informatiebronnen in het algemeen, waarnaar de website van Pays des Lacs verwijst.

U wilt een hyperlink op uw website plaatsen die verwijst naar de website van Pays des Lacs? Neem dan eerst contact op met info@lepaysdeslacs.be u wordt vervolgens zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de ontvankelijkheid van uw aanvraag.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, heeft de internetgebruiker, op voorwaarde dat hij de bron vermeldt, het recht de informatie op de websites van Pays des Lacs te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik. De betreffende informatie mag echter niet worden gebruikt voor commerciële of reclamedoeleinden.

Alle intellectuele eigendomsrechten die op de websites (teksten, geanimeerde of stilstaande beelden, geluiden, grafieken, afbeeldingen, downloadbare documenten, databanken en elk ander element waaruit de website bestaat) en op de ter beschikking gestelde informatie rusten, blijven het exclusieve eigendom van Pays des Lacs.

  1. Bescherming van persoonsgegevens

De door de internetgebruiker gedeelde gegevens worden opgenomen in de bestanden van de Huis voor Toerisme en worden enkel gebruikt om te reageren op de informatieaanvraag die wordt ingediend. De gegevens worden niet gebruikt worden voor directe marketingdoeleinden.

De Huis voor Toerisme bieden u de mogelijkheid om u aan te melden voor nieuwsbrieven. U kunt zich op elk moment afmelden: dit kan via de nieuwsbrief zelf of op de websites in de betreffende rubrieken.

Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, die in werking is getreden op 5 september 2018 ("Privacywet"), heeft de internetgebruiker het recht op inzage van de betreffende gegevens en, indien nodig, om ze te laten corrigeren. Neem hiervoor contact op met:

Huis voor tourisme Pays des Lacs


vzw - Vereniging zonder winstoogmerk


Ondernemingsnummer : BE 860.676.248


Route de la Plate Taille 99 - 6440 Boussu-lez-Walcourt


Tel: 071/14.34.83


E-mail: info@lepaysdeslacs.be

Spelen & Ontdekken

  • Schuif uw vinger over het scherm om te bewegen
  • Beweeg uw vingers naar elkaar toe om in te zoomen en spreid ze om uit te zoomen
  • Tik op de elementen om de mooiste plekjes van Le Pays des Lacs te ontdekken
  • Klik en houd de knop ingedrukt om te bewegen
  • Gebruik de scrollknop om in en uit te zoomen